Điều khoản và điều kiện


Điều khoản và điều kiện

Định nghĩa

Mỗi điều khoản được đề cập dưới đây có trong các Điều kiện sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là "Điều kiện") có nghĩa như sau:

  1. Tin rao vặt: đề cập đến bài viếtchứa dữ liệu (trực quan, văn bản, âm thanh, hình ảnh, hình vẽ), được trình bày bởi một người đăng chịu trách nhiệm, để mua, thuê hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ và phát trên trang web và trang web Di động.
  2. Người đăng: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp, được thành lập hợp pháp, giữ một tài khoản và đăng một bài viết hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web. Bất kỳ người đăng nào cũng phải được liên kết với tài khoản cá nhân để thanh toán và hoặc quản lý tin rao vặt của họ. Khoản tiền thanh toán đầu tiên sẽ tự động yêu cầu thiết lập tài khoản cá nhân cho người đăng.
  3. Tài khoản cá nhân: đề cập đến thông tin cơ bản bất kì người đăng nào cũng phải cung cấp để tạo và định danh khi sử dụng trang web, quản lý, thanh toán, liên lạc và xem tin quảng cáo của họ.
  4. Quảng Cáo Canada: có nghĩa là đơn vị sản xuất và vận hành nội dung trang web.
  5. Tin bảo trợ: có nghĩa là dịch vụmà người đăng có thể sử dụng để hỗ trợ tin rao vặt. Dịch vụ này có thể được thanh toán qua email bằng cách chọn vào liên kết trên trang web và trang web Di động.
  6. Trang web: có nghĩa là trang web được điều hành bởi Quảng Cáo Canada được truy cập chủ yếu từ URL https://www.quangcao.ca và cho phép người xemngười đăng truy cập thông tin rao vặt trên trang web.
  7. Người xem: bất kỳ khách truy cập nào cũng có quyền truy cập thông tin rao vặt thông qua trang web và trang web di động từ các phương tiện sử dụng khác nhau.

Chủ thể

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này thiết lập các điều kiện hợp đồng áp dụng cho mọi đăng ký của
người đăng được liên kết với tài khoản cá nhân từ trang web và trang web di động.

Sự chấp thuận

Việc sử dụng trang web của người đăng đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn các Điều khoản hiện tại.


Trách nhiệm

Quảng Cáo Canada không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định do người đăng hoặc các bên liên quan.

Sửa đổi điều khoản

Quảng Cáo Canada bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, để sửa đổi tất cả hoặc một phần của Điều khoản và Điều kiện.

Người đăng nên chủ động tham khảo các Điều khoản để nhận thức được các thay đổi.


Vấn đề khác


Nếu một phần của Điều khoản là
không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản được đề cập sẽ được coi là không còn hiệu lực, các điều khoản còn lại sẽ vẫn tiếp tục được áp dụng giữa người đăng, người xem và Quảng Cáo Canada.


Bất kỳ khiếu nại
nào xin vui lòng gửi trực tiếp trong phần Liên hệ.

Ban Quản Lý.